Kallelse till bolagsstämma Gisletorp Lokaler AB

2021-06-03


Gisletorp Lokaler AB kallar till årlig bolagsstämma onsdag 16 juni kl 16.00. På grund av pågående pandemi kommer stämman att hållas digitalt. Kallelsen är upplagd på hemsidan. Om oss - Gisletorp Lokaler