Nytt styrelseprotokoll från den 17 augusti 2021

2021-09-03


Nu är protokollet från styrelsemötet den 17 augusti publicerat på webben.