Nytt styrelseprotokoll från den 12 oktober 2021

2021-11-02


Nu är protokollet från styrelsemötet den 12 oktober publicerat på webben.