Nytt styrelseprotokoll från den 5 april 2022

2022-05-04


Nu är protokollet från styrelsemötet den 5 april publicerat på webben.