• Lövås 8:5, Motorbanan Anderstorp
  • Munin 19, Hagagatan Gislaved
  • Stubbakull 2:20, Villstadsvägen Burseryd
  • Lövås 8:5, Motorbanan Anderstorp
  • Munin 19, Hagagatan Gislaved
  • Lövås 8:5, Motorbanan Anderstorp
  • Munin 19, Hagagatan Gislaved

Gisletorp Lokaler AB

Industrihotell

Gisletorp Lokaler AB bidrar till ett bra näringsklimat genom att erbjuda företag funktionella lokaler till en rimlig hyra. Vi vänder oss i första hand till unga företag, för att de ska utvecklas - och när det är dags för större lokaler flytta ut och bereda plats för nya företag.

Vi erbjuder lokaler för industri, service och hantverk med en attraktiv hyra. I dagsläget förvaltar vi tre fastigheter, Munin 19 i Gislaveds, Lövås 8:5 i Anderstorp och Stubbakull 2:20 i Burseryd.

I kv Munin i Gislaved har vi 15 lokaler i varierande storlek mellan ca 100 och 1 260 m². 

Fastigheten i Anderstorp består av motorbanan, Scandinavian Raceway, med lokaler i depåbyggnaden.

I maj 2018 beslöt Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun om försiktighetsmått för motorbanan samt beslutade att förelägga Gisletorp Lokaler att ansöka om tillstånd för verksamheten. Ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet lämnades till miljöprövningsdelegationen (MPD) i Linköping i mars. MPD har därefter begärt komplettering av ansökan vilket lämnades in i den 4 oktober 2019.

Samtidigt pågår verksamheten på motorbanan i samarbete med Anderstorp Racing Club (ARC) och SRW Anderstorp AB.

Vi är måna om att tillgodose hyresgästernas behov och är positiva till anpassning av lokalerna.

 

 

 

NYHETER