Stubbakull 2:20, Villstadsvägen Burseryd

Ombyggnaden till räddningsstation var klar i februari 2019. Vid sidan av räddningsstationen finns ytterligare en lokal för uthyrning.